Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Волинська область

мали понад 100 ро­бітників. Інші ж були дрібними підприємствами харчової, деревообробної та легкої промисловості, на кожному з них працювало всього по кілька робітників. На всіх підприємствах в той час було зайнято 18 976 робітників. 2694 чол. працювало на залізниці, 77,8 тис. займалися кустарними промислами.
На підприємствах панувала жорстока експлуатація. Робочий день тривав 12 – 16 годин. Середньорічна заробітна плата робітника Волинської губернії у 1900 році становила 98 крб., тобто в 3,5 раза менше, ніж одержував робітник у Катеринослав­ській губернії. Ще меншою була заробітна плата сільськогосподарського робітни­ка. Так, у Володимир-Волинському повіті вона становила 64 крб. на рік для чоло­віків та 40 крб. для жінок4.
Не в кращому становищі було і селянство. Земля розподілялась дуже нерівномір­но. 2587 поміщиків мали 2044 тис. десятин землі, з них 480 – більше ніж по 1000 де­сятин, а 39 – понад 10 тис. десятин кожний. У той же час 292 387 селянських дво­рів мали 2299 тис. десятин землі, тобто майже стільки, скільки її мали 2587 поміщи­ків. Невпинно поглиблювалося класове розшарування селянства. Пересічно на одне куркульське господарство припадало 13 десятин землі, на середняцьке – 4,3, на бідняцьке – 2 десятини. У 1910 році, внаслідок зростання населення, на одного селянина в губернії припадало всього по 1 десятині землі.
Дуже великі суми сплачували селяни по викупних платежах, податках, повинностях тощо. У 1900 році з них стягли 2106 тис. крб. прямих податків, у т. ч, 119 639 крб. заборгованості за попередні роки, змусили відробити 195 811 кінних та 3 186 825 піших днів.
Жорстока експлуатація, низька заробітна плата, високі податки зумовили даль­ше посилення боротьби трудящих проти влади поміщиків та капіталістів. Передові робітники і селяни Волині читали ленінську «Искру» та іншу марксистську літера­туру, яка транспортувалась через Волинську губернію, зокрема через Луцьк, Ко­вель. У 1904 році в Луцьку створюється соціал-демократична група; у місті був пункт по виготовленню паспортів для російських соціал-демократів. Під впливом ідей ленінської «Искрьі» в 1903 році відбулися масові страйки і демонстрації робіт­ників Луцька, Володимир-Волинська, залізничників Ковеля та інших міст, які мали переважно політичний характер.
Разом з робітниками на революційну боротьбу піднімались і селяни. У 1903 році вимагали поділити поміщицьку і церковну землю трудівники містечка Устилуга. Селяни сіл Хобултової Володимир-Волинського, Скулина–Ковельського, Григоро­вичів і Городниці – Луцького повітів, озброївшись вилами, косами і сокирами, не давали поміщицьким наймитам рубати ліс. Чинили опір поміщикам і трудящі багатьох інших сіл.
У період революції 1905–1907 рр. боротьба робітників і селян Волині набрала ще більшого розмаху. Вже в перший період революції страйкували робітники Ко­веля, Цуманського лісопильного заводу. На околицях Луцька відбулися збори під гаслом «Геть самодержавство!». Поширювалися антиурядові прокламації.
Під впливом робітничого революційного руху влітку 1905 року розгорнувся і селянський рух. Селяни випасали худобу на панських землях і рубали панські та казенні ліси, розганяли поміщицьких слуг і чинили опір поліції. У селі Вербі Во­лодимир-Волинського повіту селяни примусили поліцію звільнити заарештованих. Поширеною формою боротьби проти поміщиків були страйки сільськогосподарських робітників. Із 238 виступів селян Волині у 1905 році 125 були страйками сільськогосподарських робітників.
Налякані місцеві власті просили генерал-губернатора збільшити кількість полі­ції і направити кавалерійський полк для придушення у губернії виступів робітників та селян. Але неспокійно було і у військах. У 125-у Курському, 127-у Путивльському, 43-у Охотському піхотних полках, що стояли на Волині, існували нелегальні організації. Зокрема, Луцька група РСДРП поширювала листівки, провадила агітаційну роботу в 43-у Охотському полку, що стояв у Луцьку.
В період Жовтневого всеросійського політичного страйку і Грудневого збройного повстання 1905 року робітники і селяни Волині виявили велику революційну актив­ність. Залізничники Ковеля провели двотижневий страйк, який паралізував заліз­ничний рух на всій дільниці, влаштовували мітинги і демонстрації під лозунгами «Геть самодержавство!», «Хай живе РСДРП!». У зв’язку з проголошенням царського маніфесту 20 жовтня в Луцьку відбулася маніфестація, на якій лунали заклики «Геть самодержавство!», «Геть


Сучасна карта - Волинська область