Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Волинська область

необмеженими пов­новаженнями, покарав'460 селян, що брали участь у виступах. Однак, незважаючи на це, із 1013 уставних грамот, введених у губернії, селяни підписали лише 463.
Польське повстання 1863 року спонукало царський уряд змінити умови селян­ської реформи в Київській, Волинській і Подільській губерніях. За указом уряду від 30 липня 1863 року тут скасовувалась тимчасова залежність селян,
запроваджу­вався обов'язковий викуп наділів. Викупні платежі зменшувалися на 20 проц. Селяни ставали власниками наділів, розмір яких був встановлений інвентарними правилами 1847–1848 рр. Указ надавав селянам право порушувати перед миро­вими посередниками клопотання про повернення їм землі, захопленої поміщиками після інвентарної реформи. Селянам Волинської губернії це дало можливість збіль­шити фонд надільних земель на 433 815 десятин, або на 35,9 проц. В результаті проведення реформи тяглі селяни одержали на одну ревізьку душу по 3,9 десятини землі, піші – половину цієї норми. У той же час понад 22 тис. поміщицьких дворо­вих селян і бобилів зовсім не одержали наділів, а більш як 9,2 тис. селян – всього до 2-х десятин землі на двір. 71 проц. селян губернії залишився в залежності від поміщиків, що давало Можливість останнім застосовувати різні форми експлуатації селян за користування лісами, пасовиськами тощо.
Порівняну краще були забезпечені землею державні селяни. Вони одержали в середньому по 5,5 десятини на ревізьку душу. Але з 174 498 селянських дворів таких було лише 35 121 двір, серед них близько третини малоземельних, тому і ста­новище державних селян мало чим відрізнялось від поміщицьких. У привілейова­ному становищі перебивали колоністи, яких на Волині у 80-х роках налічувалося 747 дворів. Вони мали на один двір в середньому по 22,3 десятини власної та по 3 десятини орендованої землі й краще були забезпечені реманентом, худобою, тяг­ловою силою.
Указ 1863 року не змінив характеру реформи. Більша частина землі залишалась у поміщиків. Незважаючи на деяке зменшення викупних платежів, селяни повинні були все ж виплачувати великі суми за землю. Викупна ціна землі у Волинській губернії перевищувала ринкову її вартість на 11,4 процента.
Реформа 1861 року дала поштовх розвиткові капіталізму як у промисловості, так і в сільському господарстві. В. І. Ленін відносив пореформену Волинську губер­нію до першої групи губерній, в яких переважала капіталістична система. В пореформений період кількість промислових підприємств фабрично-заводського типу в губернії зросла з 64 у 1861 до 296 у 1900 році. Розвиток капіталістичної промис­ловості розоряв дрібні кустарні підприємства. На початку XX століття на Волині було понад 1,3 тис. верст залізниць. Внаслідок їх будівництва лісові багатства Во­лині по-хижацькому винищувалися. Тільки за 15 років площа їх зменшилась на 24 проценти.
Капіталізм проник і в сільське господарство. З кож­ним роком поміщики, впроваджуючи машини, а також прогресивніші форми господарювання, посилюючи екс­плуатацію селянства, збільшували виробництво хліба, хмелю, картоплі, цукрових буряків, зростало і поголів'я великої рогатої худоби, овець тощо. В губернії було 30 поміщицьких кінних заводів. Одночасно з розвитком капіталістичного сільськогосподарського виробництва значно посилився процес класового розшарування селян­ських господарств. Кабальні викупні платежі, податки і численні повинності прискорювали зубожіння більшості селян. На 1888 рік у губернії налічувалось уже 34,7 проц. безкінних господарств, у Луцькому і Ковельському повітах – близько 50 проц. Число безземельних зросло з 5,2 проц. у 1861 році до 8,2 проц. у 1900 році.
Про тяжке становище селян Волині в пореформений період свідчать навіть офіціальні матеріали, де зазнача­лося, що прибутки селянського господарства не задовольняли навіть мінімаль­них його потреб. Тому селяни змушені були шукати заробітків на стороні або займатися ремеслом.
Боротьба селян проти кабальних викупів переросла у 80–90-х роках XIX сто­ліття в боротьбу за землю. З 1866 по 1900 рік у губернії відбулось 215 селянських заворушень.
Незважаючи на те, що у пореформений період Волинська губернія зробила пев­ний крок у розвитку капіталізму, вона залишалась аграрним відсталим краєм. На кінець XIX століття кількість населення губернії зросла порівняно з дореформеним часом на 95,5 проц. і досягла 2980 тис. чоловік, 92,6 проц. з них проживало на селі. З 1823 підприємств, що діяли в 1900 році, тільки 8,6 проц.


Сучасна карта - Волинська область