Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Волинська область

Разом з соціальним польський уряд посилив національний та релігійний гніт населення Волині. Було видано ряд постанов, спрямованих на обмеження прав і діяльності православної церкви. Насильно насаджувався католицизм. Це викли­кало різкий протест з боку українського населення, яке відмовлялось приймати унію і вело боротьбу за своє соціальне і національне визволення.
Коли на початку XVIII століття на Волинь докотилися хвилі повстання під керівництвом Семена Палія, селянський рух спалахнув з новою силою. Активну участь брали волиняни і в гайдамацькому русі 30-х років XVIII століття, а також у Коліївщині. «Маніфест», розповсюджений козаками 1767 року на Волині, закликав трудящих українців і поляків до спільної боротьби проти шляхти.
Свавілля з боку польської шляхти, жорстока експлуатація і гноблення закріпаченого селянства призвели до повного занепаду Польської держави. Цим скористалися Пруссія, Австрія і Росія, які поділили її одіж собою. У 1795 році за третім поділом Польщі до Росії відійшла майже вся Во­линь. На території Волинського і частини Київського воє­водств було утворено Волинську губернію, яка складалася з 12 повітів.
Поділи Польщі були реакційним актом. Проте возз'єд­нання Правобережної України, в т. ч. і Волині, в складі Росії об’єктивно мало прогресивне значення. Воно сприяло економічному і культурному розвитку Волинського краю, зміцнювало братерські зв’язки між українським і росій­ським народами.
Першим випробуванням для волинян після включення Волині до складу Росії була Вітчизняна війна 1812 року.
Наполеон направив проти 3-ї російської армії, яка оборо­няла Волинь, великі сили. Під тиском набагато переважаю­чих сил противника російські війська відступили і зайняли оборону на правому березі річки Стиру.
Щоб привернути на свій бік місцеве населення, Наполеон послав на Волинь велику кількість агентів-підбурювачів. Але волиняни не піддались їх агітації і взяли активну участь у боротьбі з завойовниками. Вони подавали російській армії велику допомогу продуктами, фуражем тощо. Волиняни створили кілька загонів ополчен­ців, які пліч-о-пліч з російськими військами боролися з ворогом. Завдяки патріо­тичній допомозі українського народу та прибуттю з Бессарабії Дунайської армії російські війська незабаром перейшли в наступ, завдали завойовникам великої поразки біля села Ратного і наприкінці вересня 1812 року очистили Волинь від ворожих військ.
Волиняни не підтримали польського повстання 1830–1831 рр., керівники якого зробили спробу поширити його і на Волинь. У березні 1831 року вони направили сюди 8-тисячний корпус на чолі з генералом Дверницьким. Після бою з царськими військами під Боромлем повстанці відійшли з Волині на територію австрійських володінь, оскільки місцеве населення не хотіло підтримувати польську шляхту, яка очолювала повстання. Проте це не означає, що волиняни були солідарні з цар­ським урядом, який розгромив польське повстання.
Трудящі Волині не мирилися з експлуатацією та сваволею поміщиків. У 1848 ро­ці селяни Кримного, Дубечного, Рокинь, Глуші, Теклі, Лютні та інших сіл Володимир-Волинського повіту відмовились виконувати панщину і вимагали перевести їх на оброк. Ковельський повітовий стряпчий доповідав, що селяни ладні взятися за сокири. Волинь було оголошено на воєнному становищі, у повсталі села направ­лено війська.
Щоб обмежити сваволю поміщиків і тим послабити селянський рух, царський уряд в 1847–1848 рр. провів на Правобережжі інвентарну реформу, за якою пан­щина була обмежена трьома днями на тиждень. Інвентарна реформа, не послабивши кріпосницького гніту, ще більше загострила класову боротьбу. Селяни відмовлялись відробляти панщину, підпалювали поміщицькі маєтки, били панських орендарів і прикажчиків тощо.
Селянська реформа 1861 року здійснювалась на Волині в умовах зростання маї­сового селянського руху. Селяни відмовлялися йти на панщину, вимагали наділення їх землею без викупу. Лише протягом квітня і травня 1861 року у Володимир-Волинському, Луцькому, Ковельському та інших повітах відбулось 75 селянських виступів, 50 з них було спрямовано проти панщини.
Введення уставних грамот на Волині проходило в умовах гострої класової бо­ротьби. З жовтня 1861 по січень 1863 року в 106 селах губернії відбулось понад 100 се­лянських виступів, які охопили 61 350 чоловік. На 1 січня 1862 року селяни не під­писали жодної уставної грамоти. Тоді уряд наказав вводити в дію уставні грамоти примусово. Флігель-ад'ютант Дурново, що прибув на Волинь з


Сучасна карта - Волинська область