Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Старий Чорторийськ

Старий Чорторийськ (до кінця XIX ст. — Чорторийськ) — село, центр сільської Ради. Розташоване на річці Стир за 12 км від залізничної станції Новий Чорторийськ і за 30 км від районного центру Маневичів. Населення — 2618 чоловік.
Чорторийськ — один із стародавніх населених пунктів Волині. Про його дав­ність та значення в далекому минулому свідчать згадки в літописах. Так, в одному з них говориться про боротьбу за нього між онуками київського князя Ярослава Мудрого в 1100 році. Про нього йде мова і в Київському літописі під 1142 роком, а також у Галицько-Волинському літописі під 1226—1227 рр., де розповідається про боротьбу Данила Галицького та його брата Василька з іншими князями. Чор­торийськ був тоді значним і добре укріпленим населеним пунктом — центром кня­зівського уділу. Це ж підтверджується залишками городища, виявленими під час археологічних досліджень.
Хоч згадані літописні розповіді не дають будь-яких конкретних даних про життя трудящого населення тогочасного Чорторийська, але відомо, що місто протя­гом кількох століть був під владою різних феодалів. Населення Чорторийська немало лиха зазнало в XIII столітті від татарських набігів. Особливо було зруйно­вано Чорторийськ у 1248 році. Але й після цього він не втратив свого значення як визначний населений пункт і фортеця.
З 1340 року Чорторийськ разом з іншими населеними пунктами Волині ввійшов до складу Литовського князівства.
З переходом Чорторийська в 1442 році до князів Чарторийських, про що свід­чить жалувана грамота польського короля Владислава, його значення як адміні­стративного центру падає. Він поступово перетворюється на рядове містечко. В пи­семних пам'ятках другої половини XVI століття вперше зустрічаються деякі відо­мості про господарство Чорторийська, про повинності і майнове розшарування його населення. За даними поборових списків 1570 року, в Чорторийську налічувалося 19 ринкових будинків, 53 вуличні будинки, 9 бідняцьких халуп, 7 комірників, 21 ремісник, 77 міських городників. Якщо вважати, що кожна родина складалась тоді в середньому з 6 осіб, то в містечку проживало десь близько 1100 чоловік. На­селення містечка виплачувало за рік такі податки: найбільш чисельна його частина платила по 2 гроші, халупники, а також комірники і ремісники — по 1 грошу, городники — по 1 грошу, торговці — по 4 гроші.
В Чорторийську діяли 2 ремісничі об'єднання рудників, які виробляли залізо. Вони платили податок — 12 грошів. Наявність таких ремісників свідчить про те, що тут були кузні та інші підприємства.
Аналіз податкових списків, наприклад, за 1570 рік дає підстави зробити ви­сновок про майнове розшарування серед населення Чорторийська. Наведені в них дані свідчать, що основну масу населення Чорторийська становили бідняки. З 186 дворів 93 були бідняцькими, належали комірникам і городникам, тобто біднішій частині населення. В 1583 році кількість бідняцьких халуп з 9 у 1570 році зросла до 26, а міських городників відповідно — з 77 до 123. Умови життя трудящого на­селення Чорторийська чимдалі погіршувались. Причиною було посилення соціально-економічного і політичного гніту та свавілля феодалів.
Особливо це стало відчутно після того, як Чорторийськ став власністю мін­ського воєводи Паца, який купив його в 1601 році за 400 тис. злотих. Представ­ники родини Паців зажили собі слави виключною жорстокістю. Так, у скарзі Марка Гулевича, власника села Окна, поданій 8 липня 1622 року, говорилося, що Кази­мир Пац, зібравши у своїх володіннях близько тисячі шляхтичів, бояр і міщан, напав на їхнє село, спалив селянські хати і маєток, корчму, убив кількох слуг (од­ному з них за наказом Паца відрубали голову), пограбував майно селян. Кількох з них спалив, інших звелів повісити. Паци підтримували церковну унію та діяль­ність войовничих католицьких організацій. Вони, наприклад, сприяли проник­ненню ієзуїтів на Волинь.
При підтримці Паців у Чорторийську в 1639 році було побудовано костьол та засновано домініканський монастир. Його монахи перетворились на духовних поневолювачів місцевого населення, захищали інтереси католицької церкви і польських та ополячених українських феодалів.
В порівнянні з 70-ми роками XVI століття кількість жителів Чорторийська в першій половині XVII століття значно зросла. Між 1629—1648 роками тут налічувалось 265 димів.
Чорторийські селяни не раз виступали проти феодального гніту. Вже в перший рік визвольної війни українського народу (1648—1654 рр.) вони разом з


Сучасна карта - Старий Чорторийськ