Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Нововолинськ

молоде поповнення і навчивши його гір­ничій справі, обидві бригади незабаром почали перевиконувати норми. Самовід­дану працю знатного нововолинського шахтаря високо оцінили — в 1957 році В. Й. Радешу було нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора. Широке впровадження передового досвіду серед усіх шахтарів шахти № 2 дало змогу й цьому вугільному підприємству вже на початку 1958 року, на рік раніше строку, освоїти проектну потужність.

Трудовий героїзм нововолинських шахтарів дав хороші наслідки. В результаті самовідданої праці нововолинських шахтарів план 1957 року шість діючих шахт виконали на 20 днів раніше строку; було видобуто понад план 80 тис. тонн вугілля. На VIII обласній партійній конференції, яка відбулася 28 грудня 1957 року, від­значалося, що «найбільший вклад у здійснення завдань дальшого розвитку промис­ловості зробили гірники, в авангарді яких ішли комуністи».
Початок семирічки трудівники міста відзначили новими успіхами. Валова про­дукція промисловості міста в 1959 році становила близько 25 тис. крб., причому в загальному обсязі виробництва промислової продукції міста вугіллю належало понад дві третини. На підприємствах та будовах Нововолинська працювало більше робітників, ніж їх було в усьому колишньому Волинському воєводстві. Семирічка стала для міста новим важливим етапом в його промисловому розвитку і, насампе­ред, у розвитку вуглевидобутку. Завершувалося будівництво нових шахт. У червні 1959, року стала до ладу шахта № 5, у жовтні 1963 — шахта № 9; добова потужність кожної з них — 1500 тонн палива. Шахту № 8, яку будували в складних геологіч­них умовах (піщані пливуни), споруджував комсомольсько-молодіжний колектив. На його прохання і на ознаменування 90-річчя з дня народження В. І. Леніна шахті надали ім'я великого вождя трудящих. 5 листопада 1959 року стала до ладу шахта № 8 Нововолинська ім. В. І. Леніна; переважна більшість тих, хто будував її, за­лишилася працювати тут.
Перед колективами новоспоруджених шахт постало завдання освоїти їх про­ектну потужність. Тепер нововолинці вже мали цінний досвід. Спираючись на нього, всі нові шахти освоювали проектну потужність достроково: шахти № 5 і № 8 — у 1963 році, а шахта № 9 — у 1964 році. Отже, на кінець семирічки тут уже пра­цювали на повну потужність усі 9 шахт.
Нововолинські шахти з самого початку відзначалися високим рівнем механізації. В роки семирічки цей рівень дедалі зростав. На шахті № 6 1962 року вперше у країні було випробувано і впроваджено у вироб­ництво вугледобувний комбайн К-52М, що дало змогу в 1,5 раза підвищити продуктив­ність праці і значно знизити собівартість вугілля. На шахті № 8 ім. В. І. Леніна, теж уперше в СРСР, випробувано виймання ву­гілля машиною БУГ-1 без присутності лю­дей у вибої.
Значно поширилось застосування авто­матизації та дистанційного управління. Як­що 1958 року було автоматизовано тільки 15 установок, то на кінець 1969 року на ав­томатичну роботу і дистанційне управління перевели 239, або 82 проц. загальної їх кіль­кості. За цим принципом почали працювати всі вентиляційні, водовідливні й ка­лориферні установки.
Щоб забезпечити високий рівень технічної оснащеності вугільних підприємств міста, гірникам треба було підвищувати рівень кваліфікації. Створену в попередні роки систему підготовки кадрів було розширено, впроваджено нові форми навчання. Відкрилися школи передового досвіду в швидкісному веденні гірничих виробок, комплексному обезпилюванню, поліпшенню техніки безпеки тощо. У 1965 році працювало 29 таких шкіл: інженерно-технічні працівники брали участь у всесоюз­них і республіканських нарадах передового досвіду. Нововолинські гірники виїз­дили для ознайомлення з кращим досвідом роботи передових підприємств Донбасу, часто влаштовували семінари і конференції з проблем організації виробництва на місцях. Важливе значення для засвоєння місцевими шахтарями кращого досвіду гірників країни мали відвідини волинських шахт знатними людьми Донецького краю М. Я. Мамаєм і О. А. Кольчиком, які побували тут у 1959 році.
Міська партійна організація, партійні осередки шахт мобілізували виробничі колективи на виконання й перевиконання державних планів видобутку вугілля, поліпшення якості палива та зниження собівартості. Під їх керівництвом роз­горнувся масовий рух трудящих за дострокове виконання накреслень семи­річки.Сучасна карта - Нововолинськ