Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Любомль

було споруджено нове приміщення Любомльської ремонтно-технічної станції, а тепер там міститься районне об'єднання «Сільгосптехніка». У 1958 році стали до ладу новий маслозавод більш потужний за попередній і оснащений новітнім устатку­ванням, та нова міська електростанція потужністю 500 кіловатну. 1962 році в Лю­бомлі почав діяти міський комбінат побутового обслуговування. В місті працюють п'ять цехів райхарчокомбінату, які забезпечують трудящих хлібобулочними і ков­басними виробами, а також безалкогольними напоями.
Рік у рік зростає обсяг продукції промислових підприємств. Якщо в 1959 році вони виробили продукції на 275 тис. крб., то в 1965 році ця сума збільшилася до 367,7 тис. крб. Значних успіхів добились виробничники в ювілейному 1967 році. План цього року достроково виконали колективи районного об'єднання «Сільгосп­техніка», райхарчокомбінату, міськпобуткомбінату та інші. У 1968 році промислові підприємства виробили продукції на 500 тис. карбованців.
Організаторами і передовими борцями за виконання і перевиконання вироб­ничих планів виступають комуністи. Серед механізаторів «Сільгосптехніки» кра­щих результатів добилася бригада, більшість членів якої є комуністи. Високих показників у роботі досягли працівники райхарчокомбінату, серед яких особливо відзначився майстер Н. М. Гнатюк. З місяця в місяць перевиконує план і дає про­дукцію тільки відмінної якості бригада швейної майстерні міськпобуткомбінату, очолювана комуністом Г. О. Каганюк. У 1967 році 12 бригадам підприємств при­своєно почесне звання колективу комуністичної праці. Першим виробничим колек­тивом, який добився цього високого звання, був маслоцех Любомльського масло­заводу. Понад 100 робітників удостоєні звання ударника комуністичної праці, серед них шофер районного об'єднання «Сільгосптехніка» С. С. Саценко, майстер хлібовипікання райхарчокомбінату С. П. Кушнірук, майстер індпошиву комбінату по­бутового обслуговування І. С. Терешкевич.
Частина населення Любомля зайнята в сфері сільського господарства. У травні 1948 року 230 селянських господарств міста утворили колгосп ім. Бєлінського, який згодом об'єднався з колгоспами приміських сіл Бірок і Скиб в одне укрупнене господарство — колгосп «Перемога». Велику допомогу колгоспу в його організа­ційному і господарському зміцненні подав колгосп «Борець» Бронницького району Московської області, з яким встановилися дружні зв'язки. Російські друзі переда­вали українським братам свій багаторічний досвід, допомагали їм освоювати землі, побудувати колгоспну електростанцію, надсилали насіннєвий матеріал, племінну худобу. Голова Любомльського колгоспу М. П. Бугайчук відзначив, що «ця дружба для молодого колгоспу стала школою будівництва щасливого колгоспного життя».
В березні 1961 року за рішенням Ради Міністрів Української PCP на базі при­міського колгоспу «Перемога» було створено радгосп «Любомльський». Центральна садиба його розміщена в селі Бірках, а Любомльська рільнича бригада реоргані­зована в друге відділення радгоспу. Радгосп «Любомльський» — насінницьке гос­подарство, що спеціалізується на вирощуванні сортового насіння всіх зернових культур, а також картоплі. За радгоспом закріплено 2802 га земельних угідь, з яких 56 проц. займають орні землі, 34 проц. — луки і пасовища, решта — сади, ліс та інші угіддя. В радгоспі працюють 270 робітників. Завдяки поліпшенню культу­ри землеробства господарство щороку збирає високі врожаї зернових культур. В 1965—1968 pp. середній врожай пшениці становив 16 цнт, а жита — 11 цнт з гек­тара. Головним завданням радгоспу є забезпечення колгоспів і радгоспів області високоякісним посівним матеріалом. Щороку радгосп відправляє в госпо­дарства області 1200—1300 цнт елітного насіння. Так, у 1968 році туди було надіслано 1180 цнт насіння жита і понад 800 цнт високоякісного районованого насіння пшениці.
Поряд із землеробством у радгоспі розвинуто тваринництво. На 1 січня 1969 року тут налічувалося 790 голів великої рогатої худоби, в т. ч. 286 корів. У 1968 році радгосп виробив на 100 га сільськогосподарських угідь по 57 цнт м'яса і по 181 цнт молока. Рік у рік зростають грошові надходження радгоспу. Якщо в 1961 році вони становили 132,5 тис. крб., то в 1967 році —345 тис. крб.
З 1969 року радгосп спеціалізується і на виробництві м'ясо-молочної продукції.
Радгосп «Любомльський» — високомеханізоване господарство,  в якому налічується 16 тракторів, 4 зернові і силосозбиральні ком­байни, 19 автомашин


Сучасна карта - Любомль