Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Тростянець

Тростянецьку гміну був лише один приватний фельдшер. За один прийом пацієнт пови­нен був заплатити йому 1 – 2 злотих або дати два кілограми масла чи 10 – 12 кіло­грамів пшениці. Плата за добове перебування в Луцькій повітовій лікарні стано­вила 5—8 злотих, така ж ціна була і на один центнер жита. Навіть у найтяжчих випадках біднота через відсутність коштів не могла
звернутись до лікаря. Серед населення наростала ненависть до гнобителів. У селян не згасали надії і сподівання на визволення і возз’єднання з Радянською Україною. В таких умовах дедалі біль­шого розмаху і гостроти набирала класова боротьба, в авангарді якої йшли комуністи.
Перша підпільна група виникла в Тростянці в 1921 році. Її організатором був уродженець Тростянця М. Л. Федоров, який повернувся в рідне село. До групи ввійшли учасники громадянської війни О. Г. Тарасюк і К. Д. Гордіюк та інші. Підпільники розповідали односельчанам правду про Радянський Союз, проводили антирелігійну пропаганду. Через свого брата М. Л. Федоров одержував поштою з СІЛА радянські газети «Правда», «Известия», «Комуніст», які з захопленням читали і обговорювали трудящі. В 1922 році ця група оформилась як легальна соціал-демократична організація, яка з перших днів існування пропагувала кому­ністичні ідеї. В кінці року вона ввійшла до складу КПСГ як комуністичний осередок. М. Л. Федорова обрали членом Луцького повітового комітету КПСГ. В 1923 році члени групи Н. С. Тинчук, Г. С. Тинчук були заарештовані і ув’язнені.
У 1924 році М. Л. Федоров залучив до партійної організації нових членів – П.Л.Ольховича з Тростянця і Г. М. Бутинця з села Личок. Група нала­годила зв’язок з комуністами сіл Колок, Сильного, Суська. У1925 році утворилась фі­лія культурно-освітнього товариства «Просвіта», яке діяло під керівництвом комуні­стів. Група використовувала для масової і легальної роботи споживчий кооператив і кредитне товариство. У 1924 році у зв’язку з загрозою арешту члени групи М. Т. Тарасюк і К. Д. Гордіюк були переправлені в Радянський Союз.
Незважаючи на вжиті заходи, поліції вдалося заарештувати М. Л. Федорова, а Луцький окружний суд у 1927 році на процесі 57 членів КПЗУ засудив його до ув’язнення. Після цього гмінну парторганізацію очолив П. Л. Ольхович, який щойно повернувся з тюрми.
Тростянецька районно-гмінна партійна організація керувала всіма комуніс­тичними осередками, що діяли на території гміни. Вона виявилась однією з най­більш впливових і міцних у Луцькому повіті і налічувала в своєму складі до 10 партійних осередків.
У Тростянці діяла і підпільна комсомольська організація. В 1935 році її очо­лив В. Ф. Ольхович (нині комірник колгоспу, член КПРС). Вона об’єднувала 20 юнаків і дівчат. Осередок поділявся на «комірки» (по 5 чоловік кожна). Найбільш активними комсомольцями були В. Г. Зайчук, В. Ю. Кропивський, Н. С. Тарасюк, О. С. Тарасюк, А. Д. Гордіюк та інші. Вони проводили велику агітаційно-масову роботу серед населення: закликали селян боротися за землю без викупу, бой­котувати сплату податків, добиватися навчання дітей у школі рідною мовою, висту­пати проти війни, організовувати страйки. Ці заклики знаходили палкий відгук у населення. У дні революційних свят селяни не працювали, збирались нелегально на збори. Комсомольці вивішували на видних місцях прапори і лозунги: «Хай живе робітничо-селянська влада!», «Геть руки від СРСР!», «За землю без викупу!», «Хай живе возз’єднання з Радянською Україною!» та інші.
Одним із проявів політичної активності населення була участь його в місцевій ор­ганізації МОДРу та інших легальних організаціях. У1928 – 29 роках засновано осере­док легальної партії «Сельроб – єдність», якою теж керували комуністи. Через МОДР, КСМЗУ і «Сельроб – єдність» комуністи поширювали свій вплив на маси. В одній з заміток, надісланих із Тростянця і надрукованих у газеті «Сель-Роб» 16 липня 1929 року, говорилося: «Годі нам терпіти гайових, годі шукати правди там, де її немає і не може бути».
Під час виборів до польського сейму на передвиборному мітингу в Тростянці, коли комендант поліції намагався заборонити представникові «Сельроб – єдності» виступити з промовою, селяни розігнали поліцію, а свого посланця під охороною відвезли в Ківерці.
Найбільш масовим і революційним виступом трудящих Тростянецької гміни була їхня участь у Колківській першотравневій демонстрації 1935 року. 25 квітня в лісі, в урочищі Обірках (між селами Тростянця і Хопнева), відбулась нарада пар­тійного активу навколишніх сіл. На нараді виступив полум’яний організатор


Сучасна карта - Тростянець