Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Поворськ

дедалі повніше задо­вольнятися потреби громадського тваринництва в кормах.
Трудівники артілі виступили ініціаторами змагання за поліпшення угідь. З 1964 року у числі перших в області, за методом прибалтійських республік, колгосп почав запроваджувати багаторічні культурні пасовища на площі 50 га. Через три роки ця площа зросла більш як у 4 рази. Колгосп мав тоді 440 корів.
Цей досвід колгоспу в 1967 році був схвалений Радою Міністрів УРСР. У прийня­тій постанові говорилось, що в колгоспі «Комуніст» Ковельського району Волинської області уже кілька років існують багаторічні культурні пасовища. 1966 року від кожної з 163 корів одержано по 1630 кг молока, або по 10 кг на добу, тоді як від кож­ної із 154 корів, що утримувалися на природних вигонах, надоєно лише по 630 кг, або по 4,2 кг на добу. Собівартість центнера молока, надоєного від корів, що паслися на культурних пасовищах, знизилась на 2,8 крб. і становила 6,2 карбованця.
Зміцнення кормової бази, поліпшення порідних якостей худоби забезпечило значне підвищення продуктивності громадського тваринництва. У 1963 році було вироблено і продано державі 4600 цнт молока, через 3 роки — удвічі більше, внаслі­док чого державне замовлення було перевиконано в півтора раза. Цінний досвід поворців запозичили трудівники багатьох господарств Волині та інших областей. В 1967 році для ознайомлення з досвідом колгосп відвідала делегація працівників сільського господарства Тернопільської області.
Виконуючи рішення XXIII з'їзду КПРС, березневого (1965 р.) і наступних Пле­нумів ЦК КПРС, колгоспники добилися значних успіхів у розвитку сільськогоспо­дарського виробництва. Зросла оплата праці колгоспників, яка у 1968 році стано­вила 274 тис. крб., або 50 проц. всіх грошових доходів артілі. Гідними трудовими досягненнями ознаменували хлібороби колгоспу «Комуніст» 50-і роковини Великої Жовтневої соціалістичної революції. Самовідданою працею вони перевиконали передювілейні зобов'язання, привели в дію нові резерви і можливості. Завдяки цьому вирощено в середньому по 341 цнт цукрових буряків з га. А ланка А. С. Бортничук накопала по 500 цнт коренів на кожному з 12 га. Значних успіхів добились і працівники ферм. Вони надоїли 9300 цнт молока при державному замовленні 5460 цнт і одержали 1978 цнт м'яса при плані 1120 центнерів. За трудові успіхи урядові нагороди одержали пастух С. Г. Кухарук, ланкова Л. С. Савчук, голова колгоспу В. Ф. Тимощук, слюсар Поворського відділення «Сільгосптехніка» С. К. Демчук та інші.
З 1961 року в колгоспі заведено Книгу пошани. За високі трудові показники, досягнуті на честь 50-річчя Великого Жовтня, до неї внесено імена С. С. Киричука, доярки Н. С. Власюк, пастуха О. С. Шворака та десятків інших передовиків сіль­ськогосподарського виробництва.
Однією з корінних основ розвитку колективного господарства є його механіза­ція. На колгоспних ланах працюють 18 тракторів, 6 зернових, 2 картоплезбиральні комбайни, 4 льонобралки, 9 трансформаторів, 48 електромоторів (в т. ч. у тваринни­цтві — 26, у рослинництві — 7, у майстернях — 15), 10 вантажних автомашин та багато іншої техніки. Тут виросли кваліфіковані кадри механізаторів широкого профілю. Висока технічна оснащеність полегшила труд хліборобів, зробила його більш продуктивним.
Велику допомогу у розвитку колгоспного виробництва надає поворське відді­лення «Сільгосптехніка», яке обслуговує понад десять колгоспів району. Тут є 150 ро­бітників та інженерно-технічних працівників. Відділення проводить значний обсяг робіт по ремонту сільськогосподарської техніки, добуванню і вивезенню торфу. Колектив відділення зустрів 50-у річницю Великого Жовтня успішним здійсненням виробничої програми з усіх техніко-економічних показників; зокрема на 70 тис. крб. додатково, ніж це передбачено планом, відремонтовано машин, провапновано земель на 400 га понад план, завдання по поліпшенню кормових угідь виконано на 125 проц. За успіхи, досягнуті на честь 50-річчя Жовтня, значком «Відмінник соціалістичного змагання» нагороджено тракториста В. І. Барана, коваля О. І. Турика, керівника механізованого загону О. Ф. Левчука. Обласне об'єднання «Сільгосптехніка» і об­ком працівників сільського господарства та заготівель вручили почесні грамоти семи працівникам поворського відділення.
Велику увагу Радянська влада приділяє охороні здоров'я селян. Відразу ж


Сучасна карта - Поворськ