Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Поворськ

будівель була спалена. У 1915 році, після жорстоких боїв, село захопили австро-німецькі окупанти, яких на початку 1919 року змінили війська буржуазно-поміщиць­кої Польщі. 1 серпня 1920 року 25-а стрілецька Чапаєвська дивізія Червоної Армії під командуванням Бахтіна звільнила Поворськ. Тут деякий час перебував і штаб дивізії. Під час відступу польські війська пограбували і спалили частину села.
Наприкінці вересня 1920 року Поворськ знову окупували війська буржуазно-поміщицької Польщі. Згідно з Ризьким мирним договором 18 березня 1921 року село потрапило під владу панської Польщі.
За законом про перерозподіл землі, який почався здійснюватись у 1923 році, землеволодіння православної церкви та частина земель польської шляхти за високі викупні платежі наділялись селянам. Часто ці ділянки були розкидані в кількох місцях, не до всіх з них через бездоріжжя і болота можна було під'їхати. Зміцнюючи свої позиції на окупованих землях, польські власті переселяли частину місцевих селян в Познанське і Поморське воєводства, а їх землі роздавали осадникам.
Основна частина кращих земель Поворська у 1923 році була, як і раніше, в ру­ках поміщиків. Шляхтич Маленський мав 2949 га кращих угідь, І. Глембоцька — 1010 га, Стахурський — 550 га і т. д. Селяни ж, не маючи змоги звести кінці з кін­цями, продавали своє убоге майно і виїжджали за кордон на заробітки. Понад 25 сі­мей села змушені були покинути рідні місця. А той, хто залишався, йшов у найми до багатіїв. Шляхта і чиновники поводилися з селянами як з поневоленим коло­ніальним населенням. Згадуючи про свої поневіряння, місцева жителька О. Самчук писала: «Нас, бідняків, колись пани та буржуї і за людей не вважали. Вони так говорили: поганий, бо бідний, а хто бідний — той і дурень і ледар. На собі я відчула цю гірку кривду. За 11 років наймитування я дуже багато лиха набралася». Та тру­дящі Поворська не мирилися з тяжким гнітом; очолені комуністами, вони стають на шлях боротьби за своє визволення. Ще в 1921 році в селі був організований перший комуністичний осередок, до якого ввійшли Д. Остаплюк, А. Костевич, О. Романчук, У. Ващук, М. Чалайдюк та інші. Підпільники поширювали серед населення полі­тичну літературу, газети та журнали, які видавались у Радянському Союзі, розпові­дали про перемогу Жовтня, закликали народ до боротьби. Під час революційних свят кожного року проводились демонстрації, розклеювались прокламації. Кому­ністи вміло поєднували нелегальні і легальні форми боротьби. Так, підпільники використовували філію культурно-освітнього товариства «Просвіта», головою і сек­ретарем якого були комуністи Д. С. Остаплюк і А. Й. Костевич. Серед трудівників поширювались заборонені революційні книжки, зокрема твори Маркса, Енгельса, Леніна, а також радянська література, з якої вони довідувались про успіхи Радян­ського Союзу.
Налякані ростом революційних настроїв серед трудящих, буржуазно-помі­щицькі власті в 1927 році закрили філію «Просвіти» в Поворську. Всі книги, в т. ч. політична література, були конфісковані, а активних членів комуністичного осередку села — Д. С. Остаплюка, А. Й. Костевича, М. І. Костевича, М. А. Чалайдюка та ін. — заарештували. Всіх їх відправили до Луцька, де в 1930 році засудили на 4—12 років тюремного ув'язнення.
Незважаючи на репресії, класова боротьба селян проти своїх гнобителів не при­пинялась. Влітку 1930 року в Поворську запалали садиби поміщиків, осадників, куркулів. В село було направлено збройний загін карателів, що налічував 80 полі­цаїв. Почались масові арешти селян. Та боротьба тривала.
Найбільшого розмаху революційні виступи селян Поворська набрали 1930 року під час виборів до польського сейму. ЦК КПЗУ роз'яснював трудящим, що соціаль­ного і національного визволення вони зможуть добитися не виборами своїх депутатів у буржуазний парламент, а тільки рішучою класовою боротьбою за встановлення народної влади, за возз'єднання з Радянською Україною. Намагаючись придушити революційний та національно-визвольний рухи, польський уряд, спираючись на міжнародну реакцію, почав підготовку до нової війни з Радянською країною. Тру­дящі Поворська затаврували ці мерзенні плани на багатолюдному передвиборному мітингу, який пройшов під лозунгами: «Геть фашистський уряд Пілсудського!», «Геть підготовку війни проти Радянського Союзу!», «Хай живе пролетарська рево­люція!», «Хай живе возз'єднання Західної України з Українською Радянською Со­ціалістичною Республікою!»
У відповідь на свавілля з боку польських поневолювачів та українських


Сучасна карта - Поворськ