Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Голоби

Відбудовуючи зруйноване окупантами господарство, голобчани подавали вели­ку допомогу Червоній Армії, яка продовжувала громити ворога. 516 тис. крб. внесли трудящі Голобського району на побудову танкової колони ім. Героїв Радянського Союзу, які полягли в боях за визволення Волині.
У березні 1945 року в селищі знову організувалась одна із перших на Волині артіль. Колективне господарство на початку свого існування відчувало значні труднощі. Не вистачало тягла і робочих рук. Посівна площа в артілі тоді займала 196 гектарів. На фермах було лише 27 коней, кілька корів і свиней.
Колгосп з кожним роком зростав і міцнів. У 1950 році, а потім в 1959 було про­ведено його укрупнення і створено велике багатогалузеве господарство, якому дано назву «Дружба». До його складу увійшли артілі сіл Бруховичів, Вівчицького, Кали- новника та Нужеля. Земельні угіддя його становили 6049 га (орної землі 2624, сіно­жаті — 217 га, саду — 49 га, пасовищ — 875 га). Решта — це ліс, чагарники, непридатні угіддя.
Переломним моментом в дальшому розвитку колективного господарства, у зміц­ненні його економіки, підвищенні матеріальної заінтересованості колгоспників були рішення вересневого (1953 р.), березневого (1965 р.) і наступних пленумів ЦК КПРС, рішення XXIII з'їзду партії. Розв'язання ініціативи сільських трудів­ників у плануванні виробництва, передача колгоспам техніки, запровадження га­рантованої оплати праці та пенсійного забезпечення колгоспників, підвищення закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, встановлення твердих пла­нів її заготівлі — всі ці та інші важливі заходи партії і уряду благотворно вплинули на розвиток колгоспного виробництва. За семирічку колгосп «Дружба» досяг знач­них успіхів. Про це свідчать показники артілі за 1958 і 1968 роки. Так, грошові доходи за цей період збільшилися з 467 тис. до 900 тис. карбованців.
В артілі постійно зростає врожайність сільськогосподарських культур. Якщо в 1958 році зібрали на круг по 14,2 цнт зернових з га, то в 1968 році — по 18,8 цнт з гектара.
Особливо підвищилась продуктивність тваринництва. Кількість великої рога­тої худоби в артілі за роки семирічки збільшилась з 963 до 2224 голів, у т. ч. корів з 415 до 800 голів, а в 1968 році поголів'я худоби на фермах вже становило понад 2300 голів.
На сто гектарів сільськогосподарських угідь було вироблено в 1968 році 420 цнт молока і 79 цнт м'яса, тоді як у 1958 році —230 цнт молока і 36 цнт м'яса. У 1968 році надій молока на кожну фуражну корову становив 2516 кілограмів.
Крім худоби на громадських фермах, в особистому користуванні колгоспників і службовців було на початку 1967 року 1074 корови і 978 свиней.
Для одержання високих і ста­лих врожаїв, а також піднесення продуктивності громадського тварин­ництва партійна організація і прав­ління колгоспу разом з спеціаліста­ми розробили систему організацій­но-господарських заходів. В резуль­таті їх здійснення в колгоспі щоріч­но збільшується внесення на поля органічних і мінеральних добрив, проводиться вапнування кислих грунтів, застосовується передова тех­нологія вирощування і збирання врожаїв. В колгоспі посіви ярих розміщаються тільки по зяблевій оранці, сівбу культур проводять пер­шокласним насінням високоврожай­них сортів (на базі голобської бри­гади колгоспу створена сортоділь­ниця). З 1964 року колгосп почав запроваджувати комплексну механі­зацію вирощування цукрових буря­ків, а з 1966 року — картоплі. По­тужнішою стала і матеріальна база. В артілі збудовано 25 типових тва­ринницьких приміщень, 6 зерносхо­вищ, ремонтну майстерню. Тільки в 1966 році на капітальне будів­ництво витрачено 195 тис. крб. Кол­госп має 30 тракторів у 15-сильному обчисленні, 15 вантажних автома­шин, 14 комбайнів, понад 50 електро­моторів. Це дало змогу механізувати всі польові роботи — оранку, посів, збирання вро­жаю і більшість трудомістких процесів на тварин­ницьких фермах.
У господарстві працює 75 механізаторів, 3 аг­рономи, 2 зоотехніки, 3 ветфельдшери, інженер, економіст.
Керівна роль у зміцненні колгоспу належить його партійній організації, створеній у 1950 році. Першими її членами були О. Т. Борисюк, Ф. Ю. Савицький та інші. У 1967 році вона налічувала 74 комуністи, з яких 63 були зайняті безпосередньо в артільному виробництві. Зокрема, М. М. Божедарик — бригадир комплексної бригади, О. Т. Бори­сюк — ланкова, Г. С. Ніколайчук і Г. О. Пастушок — доярки. В авангарді соціалістичного зма­гання йдуть і комуністи механізатори О. П. Андросюк і Ф. А. Москвітін. Велику організаторську та


Сучасна карта - Голоби