Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Смідин

Смідинську волость до своїх володінь. Тоді в Смідині було 57 димів, 6 городників і 3 ремісники.
Після приєднання Смідина до королівських маєтків становище смідинців не поліпшилося. Польські королі, маючи велику потребу в грошах, здавали його в оренду іншим феодалам, які стягували з селян численні податки, примушували їх відробляти панщину по 2–3 дні на тиждень від волоки та
виконувати інші повинності. Після того, як маєток відібрали у Курбських, він був переданий в оренду Яну Фірлею. Як видно з люстрації 1628 року, Смідинський маєток давав королівській казні 760 флоринів прибутку. Дворище А. Ярновського, пожалуване йому королем у 1622 році, окремо платило 30 флоринів. Велика сума податку, що стягувалася з смідинських селян, свідчить про жорстоку їх експлуатацію.
У першій половині XVII століття в зв'язку з розвитком фільваркового господарства і товарно-грошових відносин експлуатація селян Смідина, як і всієї Волині, ще більше посилилась. Тепер уже феодали примушували двох селян працювати від кожного двору, а під час жнив – усіх працездатних. Уже у 20-х роках на Волині панщина досягла 4–6 днів на тиждень від волоки. Крім панщини, селяни виконували ряд інших повинностей і платили чинш грошима та натурою. Поряд із соціальним гнобленням смідинці зазнавали національно-релігійного гніту. Польська шляхта і католицька церква присвоїли собі право необмеженого панування над українським селянством.
Особливо нестерпним ставало становище смідинців, коли село потрапляло в оренду до шляхтичів або купців. Вони намагалися за короткий час одержати максимум прибутків і жорстокими утисками доводили селян до цілковитого зубожіння. Смідинці не мирилися з таким становищем. Як і селяни Старої Вижви, Міляновичів та інших сусідніх сіл, вони взяли активну участь у повстанському русі, що розгорнувся по всій Волині під час визвольної війни українського народу 1648 – 1654 рр. Селяни громили панські маєтки, розправлялися із своїми гнобителями і приєднувалися до козацького війська.
Після визвольної війни 1648–1654 рр. до складу Росії ввійшло Лівобережжя, а Волинь і ряд інших українських земель лишились під владою Польщі, становище смідинців ще більше погіршилось. Польська шляхта жорстоко розправилась з учасниками війни. Орендарі маєтку стали примушувати селян відробляти панщину по 5–6 днів на тиждень від волоки і давати з кожного господарства по три чверті вівса або жита і платити грошима чинш до 7,5 гроша. Посилився також і національно-релігійний гніт. У Смідині з давніх часів існувало церковне православне братство, яке довго чинило опір наступові уніатства. Але в 1773 році воно змушене було погодитись на затвердження його статуту уніатським епіскопом.
Після третього поділу Польщі у 1795 році Західна Волинь, у т. ч. і Смідин, ввійшла до складу Росії. Це об'єктивно мало велике прогресивне значення. Населення цих земель визволилося від тяжкого панування польських панів і возз'єдналося з основною частиною України. Був ліквідований також релігійний гніт. Смідин як королівський маєток став власністю держави, а селяни були віднесені до розряду державних. Село було підпорядковано Ковельському повіту Волинської губернії. Становище смідинців, як і усіх державних селян в Росії, було тяжким. Вони були обкладені великими грошовими поборами і щорічно сплачували в царську казну 1900 крб. податку. В 1798 році у Смідині налічувалось 302 двори і 1417 жителів.
Під час Вітчизняної війни 1812 року смідинці подавали допомогу російській армії. Вони давали для її потреб підводи, а також хліб і м'ясо. У битві, що відбулася тоді біля села між російськими і наполеонівськими військами, загинуло багато воїнів. Про це свідчать три великі могили, які збереглися до наших часів. Серед тих, хто загинув у бою, було і багато смідинців, бо у 1812 році населення села зменшилося на 623 чоловіка, а кількість дворів –на 111.
За 50 років, що минули після возз'єднання Західної Волині з Україною в складі Російської держави, кількість населення в Смідині зросла. За переписом 1843 року, тут налічувалось 1847 чоловік і 230 дворів, у т. ч. 145 тяглих, 71 піший, 10 дворів городників і 4 –бобилів. За громадою села було закріплено 5283 десятини землі, в т. ч. 224 десятини садибної, 2426 десятин орної, 1140 десятин сіножатей, 1140 десятин пасовищ, 353 десятини вигону. З цієї кількості земельної площі 1800 десятин становили малородючі землі і


Сучасна карта - Смідин