Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Колки

Розвиток торгівлі, вигідне географічне розташування сприяли зростанню Колок, перетворенню їх на ярмарковий центр. У 1778 році тут вже налічувалося 155 дворів та 939 жителів.
Позитивно позначилося на розвитку Колок возз'єднання Волині у складі Ро­сійської держави. За 8 років кількість населення Колок майже подвоїлася і в 1803 році становила 1787 чоловік (261 двір). Протягом першої половини XIX сто­ліття Колки перетворились на значний населений пункт. Тут відкриваються вино­курня і шкіряний завод, що належали місцевому поміщику.
Великої шкоди Колкам завдала пожежа, яка сталася тут у 1851 році, але се­лище досить швидко відбудували.
Напередодні реформи 1861 року населення Колок складалося з 270 родин осо­бисто вільних жителів, які користувалися землею поміщика А. Кожуховського і сплачували йому оренду. Крім того, тут був державний маєток, якому належало 145 десятин землі, 10 тяглових, 4 напівтяглових дворів, один двір городника та 4 двори бобилів. В цих дворах жило 68 осіб. Вони платили в казну по 1 крб. 36 коп. подушного податку та виконували інші повинності. Жителі Колок, що належали маєтку, мали 5 коней, 36 волів, 24 голови великої рогатої худоби. Щороку державні селяни Колок вносили в державну казну за користування землею по 192 крб.. З цієї суми і начислялися викупні платежі після реформи 1861 року.
З 1866 року Колки стають волосним центром.
У 70-х роках тяжких злигоднів зазнали і особисто вільні селяни, які користу­валися землею поміщика А. Кожуховського. Складаючи уставну грамоту, він, ско­риставшися з того, що сума орендної плати не була зазначена в документах, само­вільно встановив дуже високу ціну викупних платежів. У зв'язку з цим у 1873 році колківські селяни взагалі відмовились платити за землю, заявивши, що зайняті ними поля вважають своєю власністю. Тоді поміщик звернувся до суду, вимагаючи виселення селян з Колок. Земський суд задовольнив вимоги феодала, а сенат, куди ті звернулися зі скаргою, визнав, що колківські міщани підлягають виселенню, якщо не підуть на угоду з власником. Становому і судовому приставам та поліції вдалося виселити лише кілька селянських сімей, а інші, вчинивши опір, залишились у своїх будинках. Вони послали своїх уповноважених на чолі з старостою Михай­лом Силичем у Петербург із скаргою.
Повернувшись, М. Силич заявив селянам, що цар начебто пообіцяв розглянути їх скаргу і дозволив виселеним повернутися у свої домівки, зламавши на дверях урядові печаті. Коли один з місцевих жителів А. Торбач, панський підлабузник, почав заперечувати, селяни побили його, провели зв'язаного через усе містечко, а потім прикували до стіни його ж будинку. Становий пристав спробував заарешту­вати М. Силича і його товаришів, та селяни виступили на захист. Дії селян були такими рішучими і організованими, що ні поміщик, ні місцева влада не могли здій­снити вироку суду. 27 травня 1874 року до Колок прибув батальйон солдатів 43-го Охотського піхотного полку. Але й тоді колківські селяни заявили, що виселятись або вступати в будь-які умови з власником вони не бажають і що прибуття війська їх зовсім не лякає. Наступного дня солдати почали руйнувати житла. За два дні вони зрівняли з землею 230 будинків із 270. Селяни змушені були залишити Колки.
Проте і після цієї жорстокої розправи з 270 сімей лише 40 погодились виплатити гроші поміщикові і залишились у містечку. Виселені з Колок селяни незабаром подали генерал-губернаторові скаргу на дії поміщика і місцевих властей. Вони писали про свій намір вийти всім разом до залізниці під час проїзду царя через Во­линську губернію, зупинити поїзд і подати йому скаргу.
Однак колківчани не змогли добитися скасування плати за землю. Їх лише перевели до удільного відомства, прирівнявши до колишніх державних селян.
Скасування кріпосного права сприяло розвиткові Колок. У 80—90 роках XIX століття тут вже налічувалось 417 дворів, працювало 45 ремісників. Колки були відомі як ярмарковий центр далеко за межами Волині. Сюди приїздили тор­говці з Литви і Волощини, з далеких причорноморських районів завозили сіль тощо. Тут було 42 крамниці, управа, мировий суд, поштова станція.
Колки дедалі зростали. В першому десятилітті XX століття в селищі уже на­лічувалося 660 дворів та мешкало 4316 жителів. У 1913 році тут було 2 млини, лісопильний завод, на якому працювало 50 робітників, 99 крамниць, діяли 2 пошто­вих відділення: волосне та земське, яке відкрилось у 1913 році.Сучасна карта - Колки