Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Ківерці

підприємств міста удостоєні високого звання колективу комуністичної праці.
Широких масштабів набрало у Ківерцях капітальне і житлове будівництво. Тільки за останні роки тут споруджено на державні кошти 28,3 тис. кв. метрів жит­лової площі і на власні кошти населення 147 будинків (6,8 тис. кв, метрів). У місті забруковано 26 тис. кв. метрів і заасфальтовано 11 тис. кв. метрів вулиць, прокла­дено 4500 кв. метрів тротуарів.
Незрівняно зріс добробут трудящих. Про це, зокрема, свідчить підвищення їх купівельної спроможності. Тільки в 1968 році магазини державної і кооперативної торгівлі продали жителям міста різних товарів на 10 млн. 200тис. крб., у тому числі книг – на 20 тис. карбованців.
На належному рівні справа народної осві­ти. У дорадянський період в Ківерцях була всього одна школа, в якій навчалися діти дер­жавних службовців, поміщиків та заможних селян навколишніх сіл. Діти робітників і сіль­ської бідноти через злидні, нестатки, високу плату за навчання не мали можливості відві­дувати школу. Близько 80 проц. жителів за­лишались неписьменними. Тепер неписьмен­ність повністю ліквідовано. Всі діти шкільного віку вчаться. У двох середніх і восьмирічній школах налічується 2 тис. учнів, 140 учителів.
Близько 300 молодих робітників на­вчаються без відриву від виробни­цтва у школі робітничої молоді. По­над 150 робітників і службовців є студентами-заочниками вищих і середніх спеціальних учбових закла­дів У 1963 році в місті відкрили медичне училище, в якому близько 300 юнаків та дівчат готуються стати кваліфікованими фельдшерами, медсестрами, акушерками. Працює ди­тяча музична школа.
Добре налагоджене медичне об­слуговування трудящих: є пологовий будинок, 2 консультації, 3 амбула­торії, 2 поліклініки, 10 медичних пунктів, санітарно-епідеміологічна станція. У 1963 році в місті завер­шено будівництво двоповерхового приміщення нової лікарні на 175 ліжок; вона обладнана сучасним медичним устаткуванням, забезпечена найновішими препара­тами. В медичних закладах міста працюють 42 лікарі, 102 фельдшери й медсестри. Серед них головний лікар району заслужений лікар УРСР хірург Л. Я. Римолін, депутат Верховної Ради Української РСР дитячий лікар Т. О. Зайковська.
Велику культурно-масову роботу провадить Будинок культури. Тут є зал для глядачів на 250 місць, кімнати для роботи гуртків художньої самодіяльності, пра­цює клуб цікавих зустрічей. У Будинку культури читаються лекції, проводяться вечори відпочинку і зустрічей поколінь, читацькі конференції, диспути на літера­турні теми тощо.
Понад 700 чоловік, переважно молодь, беруть участь у роботі гуртків худож­ньої самодіяльності Будинку культури та при клубах. Найбільш популярний чоло­вічий хор (80 учасників). В його репертуарі українські народні та сучасні пісні, а також пісні самодіяльного композитора Я. Д. Батинчука.
В 1962 році гостинно відчинив двері широкоекранний кінотеатр «Супутник» на 450 глядачів. У місті є також літній кінотеатр на 300 місць, 3 робітничі клуби, 13 червоних кутків, районна бібліотека для дітей та 6 профспілкових бібліотек на підприємствах з загальним книжковим фондом понад 90 тис. при­мірників.
З 1944 року в місті виходить районна газета «Ленінським шляхом». З того часу її тираж зріс у 10 разів і нині становить близько 8 тис. примірників. Значну роботу проводить створена на громадських засадах редакція місцевого радіомовлення. Завжди людно в трьох ленінських кімнатах, у двох кімнатах бойової слави, в кабі­неті політичної освіти та в кабінеті преси. Тут читаються лекції, провадяться дискусії.
У Ківерцях розвинуте народне декоративно-ужиткове мистецтво. Так, І. В. Криворучко займається інтарсією по дереву. Його картини «Перебендя», «Лісова пісня», портрети Шевченка і Лесі Українки прикрашають обласний Будинок народної творчості. О.А.Матузаєв захоплюється випалюванням по дереву. Одна з кращих його картин «Ранок у сосновому лісі» експонувалася на обласному огляді робіт народних умільців. Вироби молодих майстрів Ківерцівського лісгоспзагу відомі далеко за межами області.
Активно проводиться в місті спортивна робота. До послуг фізкультурників – стадіон, спортивна школа. Понад 2 тис. юнаків і дівчат беруть участь у різ­них секціях ДТСААФ, ДСТ «Колос». Понад 1,5 тис. чоловік мають спортивні розряди.
Радісно відзначають жителі Ківерців свята весни, квітів, книги, пісні – все це нові свята, з новими обрядами, які виникли в роки Радянської влади. За новими обрядами тепер справляють весілля, реєструють новонароджених.Сучасна карта - Ківерці