Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Великий Обзир

році колгосп досяг довоєнного рів­ня врожайності, стадо великої рога­тої худоби виросло до    200 голів. В 1950 році розгорнулося будівни­цтво тваринницьких і господарських приміщень – свинарника, корівника, конюш­ні, зерносховища та інших об’єктів. Ремонтувались старі, зводились нові будин­ки для колгоспників. Наприкінці 1950 року парторганізація об’єднувала 8 чле­нів і 5 кандидатів у члени КПРС.
Одночасно було створено комсомольську організацію. Комсомольці очолили бригаду механізаторів і тваринницькі ферми. Включилися у соціалістичне зма­гання за високі й сталі врожаї та піднесення    продуктивності громадського тва­ринництва.
Комуністи і комсомольці стали провідною силою боротьби колгоспників Вели­кого Обзира за здійснення рішень вересневого (1953 року) Пленуму ЦК КПРС «Про заходи дальшого розвитку сільського господарства СРСР». Артіль виросла у багатогалузеве господарство з розвинутим виробництвом зерна, картоплі та про­дуктів тваринництва – м’яса й молока. Зросла культура землеробства, посилилося удобрювання площ. Уже 1954 року в грунт було внесено добрив на 10 проц. більше, ніж у 1953 році, і зібрано врожай жита по 15 – 16 цнт з га на площі 300 гектарів.
Значних успіхів досягла тут і механізація основних процесів виробництва: у 1955 – 1956 рр. обробіток зернових культур було механізовано на 60 проц., ро­боту в тваринництві – на 40 проц. У 1957 році створено укрупнений колгосп «Ра­дянська Україна». До нього приєдналися артілі сіл Малого Обзира і Стобихви. Це дало змогу ширше застосовувати техніку в господарстві, краще використову­вати виробничі фонди. У колгоспі діяли 3 комплексні виробничі бригади. Госпо­дарство мало 2878 га землі, в тому числі 505 га орної, 1225 га лісу і 692 га сіножа­тей. Колгосп зміцнили спеціалістами – зокрема, тут стали працювати агроном, зоотехнік, ветеринар. В 1958 році МТС виконувала 70 проц. робіт по оранці та 60 проц. – по збиранню врожаю зернових. Валовий доход колгоспу в 1958 році становив 128,3 тис. крб. Поголів’я худоби зросло до 350.
У дальшому зміцненні господарства «Радянської України» велику роль віді­грала постанова лютневого (1958 року) Пленуму ЦК КПРС «Про дальший розвиток колгоспного ладу і реорганізацію машинно-тракторних станцій». Колгосп придбав 5 тракторів, 2 комбайни, багато іншої техніки. Значно підвищилась продуктивність праці колгоспників. Трудівники артілі неухильно добивалися все нових виробни­чих успіхів.
У 1965 році в артілі розгорнулися роботи по осушенню і освоєнню заболочених земель. Члени артілі зробили придатними для обробітку 150 га землі. Тут у 1967 році колгоспники зібрали з гектара по 17 цнт жита, 219 цнт картоплі і по 300 цнт коренеплодів.
Під керівництвом партійної організації, яка в 1968 році об’єднувала 37 кому­ністів, колгоспники невпинно зміцнювали господарство. Вірним помічником кому­ністів є комсомольська організація артілі, яка в 1968 році налічувала 42 члени ВЛКСМ.
На 1968 рік завдяки меліорації кількість орної землі збільшилася майже на 200 га, лісу –  на 50 га, сіножатей та пасовищ – на 100 га. Валовий збір зерна досяг 55 тис. цнт, картоплі – 1,8 тис. цнт, тобто порівняно з 1958 роком зріс від­повідно на 1330 та 880 центнерів.
Значних успіхів досягнуто і в розвитку тваринництва. На 1968 рік колгосп мав 900 голів великої рогатої худоби, в т. ч. 322 корови, 94 свині, 340 овець.
У колгоспі є 9 тракторів, 5 різних комбайнів, 6 автомашин, 14 електродвигу­нів.
Неухильно зростає добробут членів артілі. 175 жителів Великого Обзира одер­жують державну пенсію. З 1961 до кінця 1968 року село, по суті, заново збудовано. Із 279 наявних хат 112 – нові, з цегли, криті шифером, черепицею або жерстю. Двори колгоспників обсаджено деревами, вулиці впорядковано. Зводити й ремон­тувати будинки колгоспників, озеленювати село допомагають шефи з Камінь-Каширського лісгоспзагу.
Великі зміни сталися в культурному житті Великого Обзира. З 1966 року за­світились електричні вогні, заговорило радіо. Працюють 3 магазини споживчої кооперації, у т. ч. сільмаг. В 1965 році колгоспники придбали різних товарів на 225 тис. крб., у 1968 році – на 390 тис. крб.
З 1956 року працює ощадна каса, кількість вкладників якої неухильно зростає, з 1951 року – поштове відділення, діє телефон.
Незмірно зріс культурно-освітній рівень жителів Великого Обзира. Семирічна


Сучасна карта - Великий Обзир