Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Іваничі

житлових будинків. 15 жовтня 1944 року в Іваничах відбувся мітинг, присвячений визволенню України від німецько-фашистських окупантів. Трудящі селища надіслали листа бійцям і ко­мандирам 1-го Українського фронту, в якому дякували воїнам за визволення від ненависного ворога і запевнили їх, що віддадуть всі сили відбудові селища.
Значну допомогу у відродженні Іваничів подала комсомольська організація, яка виступила ініціатором проведення суботників по відбудові Будинку культури, лікарні тощо. Комсомольці допомагали сім'ям радянських воїнів вчасно зібрати і обмолотити врожай, проводили агітаційно-масову роботу серед населення. Ком­сомольська організація районного центру звернулася до комсомольців і молоді ра­йону із закликом наслідувати їх приклад. Підла рука зрадників – українських буржуазних націоналістів обірвала життя другого секретаря райкому ЛКСМУ М. М. Зуєва, комсомольців Є. Г. Сичова та О. М. Заєць.
Долаючи великі труднощі, трудящі в 1945 році відбудували млин, крупорушку, олійницю, налагодили роботу ремонтної майстерні. Підприємства по випуску хар­чових продуктів були об'єднані в райхарчокомбінат, а решта – у райпромкомбінат. У цьому році вони виробили валової продукції на суму 120 тис. карбованців.
Велику увагу партійні і радянські органи приділяли питанням освіти, охо­рони здоров'я та культурно-побутового обслуговування населення. 1 вересня 1944 року відновилися заняття в школі. В 1945 році почали працювати лікарня, Бу­динок культури на 350 місць, бібліотека, друкарня. В цьому ж році вийшов перший номер районної газети «Селянська правда», яка роз'яснювала внутрішню і зовнішню політику Радянської держави, мобілізовувала трудящих району на успішне вико­нання завдань четвертої п'ятирічки. На її сторінках висвітлювалися соціалістичні перетворення, розповідалося про передовиків промислового і сільськогосподарського виробництва, досвід їх роботи.
З великим піднесенням зустріли трудящі іваничів вибори до Верховної Ради УРСР, які відбулися 9 лютого 1947 року. В зв'язку з цим у селищі розгорнулася широка передвиборча кампанія. Агітатори закликали трудящих віддати свої голоси за кандидатів блоку комуністів і безпартійних, взяти активну участь у відбудові господарства, виконанні завдань четвертої п'ятирічки. Хід і результати виборів свідчили про відданість селян радянському ладу, ідеалам соціалізму. Зростання політичної свідомості трудящих показали і вибори до місцевих Рад депутатів трудя­щих 21 грудня 1947 року. За блок комуністів і безпартійних віддали свої голоси 99,6 проц. виборців.
Переломним моментом у житті хліборобів Іваничів було створення сільсько­господарської артілі. Протягом 1948 року в колгосп «Ленінський шлях» об'єдна­лося 95 господарств; за ним закріпили 102 га землі. Спочатку артіль була невели­кою. Вона мала 30 пар коней, 19 корів, 131 плуг, 85 борін, кілька сівалок та соло­морізок. Неподільний фонд колгоспу становив 17 950 крб. Підсумки першого року показали переваги колективного господарювання.
Рік у рік колгосп зміцнювався, поліпшувалася організація праці і зростав його доход. У 1950 році артіль об'єднувала 320 селянських господарств і мала 1437 га землі, в т. ч. 1060 га орної. Тут налічувалося 113 голів великої рогатої ху­доби (в т. ч. 38 корів), 122 свині і 105 овець. Було споруджено 5 стаєнь, корівник, телятник, вівчарню, птахоферму і зерносховище.
У 1950 році в колгоспі утворилася первинна партійна організація, яка спо­чатку складалася з 5 комуністів. Вона націлювала правління артілі і всіх колгосп­ників на дальше економічне і організаційне зміцнення господарства.
В лютому 1951 року до колгоспу «Ленінський шлях» приєдналась артіль ім. Будьонного села Романівни, завдяки чому виробнича база господарства зміц­ніла. Тепер воно мало 2376 га землі, з яких 1751 га орної. Тут працювали 4 ріль­ничі бригади4. Значних успіхів досягло тваринництво. Лише протягом року пого­лів'я худоби зросло більш як у 2,5 раза. В колгоспі було 285 голів великої рогатої худоби (в т. ч. 81 корова), 284 свині і 266 овець. Від однієї фуражної корови в се­редньому надоїли 1232 кг молока5.
Нові трудові подарунки підготували трудівники артілі до 40-х роковин Вели­кого Жовтня. Вони виростили з кожного гектара в середньому по 19,2 днт зернових і бобових, по 209 цнт цукрових буряків. У1957 році в колгоспі налічувалося 376 го­лів великої рогатої худоби (в т. ч. 130 корів), 345 свиней і 263 вівці. Продуктив­ність тваринництва зросла більше ніж удвоє. Середньорічний надій від однієї фураж­ної корови становив 2520 кг. На кінець 1957 року колгоспні будівельники спору­дили два приміщення для колгоспної ферми, водонапірну башту, зерносховище. Став до ладу колгоспний цегельний завод потужністю


Сучасна карта - Іваничі